XIX asr O‘rta Osiyoda paxta mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish jarayoni aks etgan noyob suratlar

  • 18:25 / 19.08.2019
  • 762

Paxta savdosi. O‘rta Osiyo, XIX asrning oxiri. 

XIX asrning oxiriga qadar Markaziy Osiyoning iqtisodiy ahvoli bir necha asrlar davomida turg‘un holatda bo‘lgan. Buxoro amirligi va boshqa xonliklar ipak, paxta, jun mato va tulki terisini eksport qilishardi. Bu davrda Turkiston o‘lkasidan paxta eksportiga o‘ziga xos talab mavjud edi.Mazkur materialda sanoatlashtirish boshlanishidan oldingi davrda O‘rta Osiyoning paxta ishlab chiqarish va sotishga bag‘ishlangan suratlari aks etgan.

1. Gilam to‘qish dastgohi. 

Ткацкий станок для изготовления ковриков. Средняя Азия, конец XIX века.

2. Ipni o‘rash uchun g‘altak. Toshkent usuli. 

Мотовило для размотки пряжи. Ташкентский способ. Средняя Азия, конец XIX века.

3. Paxta momig‘ini tozalash.

Очистка вата. Средняя Азия, конец XIX века.

4. Paxtadan chigitni ajratib olish.                                                                     

Очистка хлопка от семян. Средняя Азия, конец XIX века.

5. Oddiy to‘qish usuli.                                                                        

Плетение тесьмы. Средняя Азия, конец XIX века.

6. To‘qish dastgohini tayyorlash.                                            

Подготовка ткацкого станка. Средняя Азия, конец XIX века.

7. Mashinani tayyorlash.                                    

Приготовление камышинок для станка. Средняя Азия, конец XIX века.

8. Tolani tayyorlash.                                                    

Приготовление кудели. Средняя Азия, конец XIX века.

9. Ip yigirish.                                           

Приготовление ниток. Средняя Азия, конец XIX века.

10. Paxta mato uchun dastlabki xom ashyoni tayyorlash. Samarqand usuli.

Приготовление основы для ткани из хлопка. Самаркандский способ. Средняя Азия, конец XIX века.

11. Salla tayyorlash uchun ishlatiladigan matoni quritish jarayoni.

Просушка ткани используемой для изготовления тюрбанов. Средняя Азия, конец XIX века.

12. Iplarni yigirish.                                                            

Прядение ниток. Средняя Азия, конец XIX века.

13. Iplarni o‘rash.                                                   

Размотка пряжи. Средняя Азия, конец XIX века.

14.Iplarni ajratish.                                                          

Страчивание ниток. Средняя Азия, конец XIX века.