Bolaning rivojlanishida mutolaaning ahamiyati qanday?

  • 08:56 / 09.02.2019
  • 3707

Mutolaa – ilk yoshdan farzandlarimizga singdirilishi mumkin bo‘lgan eng foydali ko‘nikmalardan.

Ilmiy tadqiqotlar mutolaaning inson aqliy sohasini rivojlantirishdagi foydasini isbotlagan. Ularga quyidagilarni kiritish mumkin:

Til ko‘nikmalari: bola ulg‘aygani sari u bilan ko‘proq muloqot qilamiz. Suhbat jarayonida yangi so‘zlardan kam foydalangan holda bir xil mavzularga murojaat etamiz. Mutolaa turli sintaktik tuzilmalar va fikrni bayon etish usullarini namoyish etib, lug‘at boyligini oshiradi.

Bilim ko‘nikmalari: mutolaa turli madaniyat va qarashlar bilan tanishishda yordam beradi. U qiziqishlar doirasini shakllantirib, dunyoqarashni kengaytiradi. Bundan tashqari, mutolaa miyaning bilim resurslaridan foydalanadi va uni rivojlantiradi. Ana shu qobiliyat tufayli so‘zlar va tasvirlar orasida aloqa o‘rnatiladi, tahliliy fikrlash rivojlanadi. Mutolaa tanqidni rag‘batlantiradi. Bolalarni syujyet va haqiqat o‘rtasidagi aloqani o‘rnatishga undaydi. Bundan tashqari, u shaxsiy fikrni shakllantirish va diqqatni jamlashga yordam beradi.

His-tuyg‘ular: mutolaa bolaga o‘zgalarning tajribasini his etish, shuningdek, kitob qahramonlari qanday tuyg‘ularni boshdan kechirayotganini tushunishga yordam beradi.

Ijodkorlik ko‘nikmalari: mutolaa bolaga yangi olam, haqiqat, shuningdek xayolot o‘lchamlari haqida bilish imkonini taqdim etadi. Ana shu yo‘l bilan bolada tasavvuriy fikrlash va xayol qilish shakllanadi.