Qahva

  • 28/08. 18:00
  • 163
  • 18/12/2019. 15:03
  • 819
Qahva vaqti: Italiya va Turkiya an’analari

Qahva tayyorlash va iste’mol qilish an’analari turli shahar va mamlakatlarda tubdan farq qiladi